3 skridt fra tanke til handling

Fødevarefællesskabet er til stadighed et eksperiment og læringsrum. Vi er hele tiden ved at bygge jumbojetten, mens vi flyver i den. Vi prøver nyt, vi udfordrer business as usual, og vi eksperimenterer for at lære og for at vise, at alternativer er mulige.

Selvom det kan være en fordel af have lavet et godt forarbejde, inden man starter et nyt fødevarefællesskab, så er det også muligt at starte et fødevarefællesskab på kort tid og med meget få eller ingen midler. Det er vigtigt ikke at sidde fast i strategier og planlægning. Oftest er det bedst bare at komme i gang.

Det kan være svært at forestille sig, inden man er i gang, hvordan driften kommer til at forme sig, hvordan vagterne kan fungere, og hvordan samspillet mellem de frivillige er. Det finder I ud af efterhånden, som I lærer jeres fødevarefællesskab og hinanden bedre at kende. For at komme godt i gang er der kun tre elementer, som skal være tilstede:

1. Find fødevarefæller

2. Find en producent

3. Find et sted

 

CASE: Opstart uden penge

Da Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab startede op i 2011, var der kort vej fra tanke til handling. Fra ideen første gang blev delt på Facebook til fødevarefællesskabet havde sin stiftende generalforsamling og første udlevering, gik der kun to måneder.

Da AOFF startede op var de en lille gruppe på syv mennesker. De blev enige om hver især af finde 2-3 personer i deres netværk, som ville ligge et indmeldelsesgebyr og betalingen på den første pose. Det gav fødevarefællesskabet penge til at købe poser til den første udlevering og til at betale producenten for de økologiske produkter. Bagefter fandt de en lokal økologisk producent, som ville levere produkter og køre gratis, og de fandt gratis lokaler i centrum af Aarhus. AOFF havde første poseudlevering samme dag, som de havde deres stiftende generalforsamling.