3 slags fødevarefællesskaber

Hvis man ser på, hvordan fødevarefællesskaberne distribuerer deres produkter, hvor mange poser de sælger, og antallet af medlemmer, så kan fødevarefællesskaberne opdeles i tre kategorier:  

1. Landkommune 

2.  Købstad

3. Storby

På trods af denne inddeling er alle fødevarefællesskaberne vidt forskellige. De kan have forskellige ideologier, værdier og etik i forhold til, hvordan de vælger at arbejde med økologi, bæredygtighed og frivillighed. Og de har forskellige tilgange til, hvordan de vælger at organisere deres forening, strukturere deres arbejde og koordinere deres opgaver.

 

Landkommune

 • Under 100 medlemmer
 • Op til 30 poser sælges hver uge
 • Flere afhentningssteder i lokalområdet
 • Få koordinerende personer

KØBSTAD

 • Over 100 medlemmer
 • Mellem 20 - 100 poser sælges hver uge
 • Et lokalt, centralt afhentningssted, der er omdrejningspunkt for fællesskabet
 • Central koordinering

STORBY

 • Mere end 1000 medlemmer
 • Over 300 poser sælges hver uge
 • Flere lokalafdelinger/afhentningssteder
 • Lokalafdelinger og centrale grupper

Assens-Tommerup Økologiske Fødevarefællesskab

- har 55 medlemmer og sælger mellem 12-18 poser hver uge. Der er tre forskellige afhentningssteder spredt ud i kommunen. To af afhentningsstederne er hos medlemmer, hvor poserne bliver sat i fx en garage til afhentning. Det sidste sted er på en efterskole i Glamsbjerg. Nogle gange er der kun to poser ét sted. På grund af den store geografiske spredning er det ofte den samme kerne af frivillige, der møder op til møder for at koordinere arbejdet, og bestyrelsen laver meget af arbejdet i fællesskabet.

 

Odense Fødevarefællesskab

- har omkring 1100 medlemmer, arbejdet er centralt koordineret i arbejdsgrupper, og poserne udleveres på den samme adresse hver uge. Odense Fødevarefællesskab er ved at opføre deres eget bæredygtige hus af natur- og genbrugsmaterialer, som vil danne rammen om fødevarefællesskabets aktiviteter.

Københavns Fødevarefællesskab

- er det eneste eksempel i Danmark på et storbys fødevarefællesskab. Der er cirka 3000 aktive medlemmer, og der sælges omkring 500 poser grønt og frugt hver uge fordelt på 11 lokalafdelinger. Københavns Fødevarefællesskab distribuerer hver uge omkring 5 tons lokale, økologiske grøntsager. Arbejdet i fødevarefællesskabet koordineres både i de enkelte lokalafdelinger og i centrale arbejdsgrupper, der varetager de opgaver, der går på tværs af fødevarefællesskabets afdelinger.