Arbejdsgrupper

Arbejdsprocessen er ofte et resultat af et samarbejde mellem nogle arbejdsgrupper i fødevarefællesskabet og de medlemmer, der møder op den pågældende dag i fødevarefællesskabet for at hjælpe med at modtage, pakke,  udlevere poserne og tage imod nye bestillinger.

Der kan være mange forskellige måder at involvere forskellige arbejdsgrupper i fødevarefællesskabets arbejde. Nogle af arbejdsgrupperne vil have en praktisk funktion relateret til driften af fødevarefællesskabet som for eksempel kommunikation, økonomi, logistisk og bestilling af varer. Andre arbejdsgrupper har måske et mere socialt sigte som for eksempel at afholde arrangementer, fællesspisning og udvikle opskrifter. Og endeligt kan nogle arbejdsgrupper opstå som et pludseligt behov i fødevarefællesskabet som for eksempel at lave en ny vision, strategi og grundprincipper, som er mere på projektbasis i en kortere eller længere periode.

Typiske arbejdsgrupper i opstarten kan være:

  • Butiksgruppen

- sørger for, at der er styr på alt det praktiske i fødevarefællesskabets lokaler. De sørger for, at der er poser til at pakke varerne i og kaffepulver på hylderne. Butiksgruppen kan også sørge for, at vagterne bliver besat hver uge.

  • Indkøbsgruppen

- har kontakt til producenterne og sørger for at sammensætte en bestilling hver uge.

  • Økonomigruppen

- holder styr på fødevarefællesskabets økonomi – nogle gang i tæt samarbejde med kasseren.

  • Kommunikationsgruppen

- arbejder med det interne og eksterne kommunikationsarbejde i fødevarefællesskabet. Det kan være at opdatere hjemmesiden, skrive nyhedsmail eller være tilstede på de sociale medier.

  • Arrangementsgruppen

- arrangerer sociale arrangementer for fødevarefællesskabets medlemmer. Det kan for eksempel være fællesspisning, svampeture eller foredrag. 

Det kan være, at I finder ud af, at der brug for færre, flere eller andre slags arbejdsgrupper, når I først er kommet godt i gang.

Ofte vil medlemmerne i arbejdsgrupperne være involveret i flere arbejdsgrupper, fordi de brænder for arbejdet. Nogle medlemmer af arbejdsgrupper er måske endda også en del af bestyrelsen.

CASE: En fordel at opdele en gruppe

I Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab fandt man ud af, at det var en fordel at opdele indkøbsgruppen i en indkøbsgruppe og en fødevaregruppe. I indkøbsgruppen ligger bestillingen af varer og kontakt til producenten. I fødevaregruppen arbejder de med at forbedre og udvide fødevarefællesskabets sortiment og holde styr på egenkontrol. På den måde bliver der mere tid til at arbejde med sortimentet og forholdet til producenterne i stedet for, at der kun er tid til at have fokus på bestillinger.


CASE: Arbejde på tværs er godt

I Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab fungerer det godt, at nogle medlemmer både er en del af en eller flere arbejdsgrupper og medlem i bestyrelsen. De synes, at det giver en god sammenhæng, tværfaglighed og synergi i fødevarefællesskabet. Bestyrelsen er til stede på alle fællesmøder, og dermed er arbejdsgrupperne også repræsenteret. På den måde kan de dele viden fra arbejdsgruppernes arbejde og koordinere arbejde på tværs af arbejdsgrupperne.