Bæredygtig foreningsmodel

En bæredygtig foreningsmodel handler ikke kun om, hvordan man får økologiske, biodynamiske og lokale produkter. Det handler også om, hvordan man skaber et foreningsliv, som er frivilligt bæredygtigt.

Man kan med fordel gøre sig nogle tanker om, hvordan man strukturerer de frivillige arbejdsopgaver, allerede inden man har den første generalforsamling.

Et bæredygtigt fødevarefællesskab er et fødevarefællesskab, hvor alle medlemmer tager ansvar og kan gå ind i arbejdet på lige fod. Hvor der ikke er nogen, der er vigtigere end andre, og hvor ingen og alle kan undværes.


Hierarkisk struktur / Flad struktur

Ét af kendetegnene ved fødevarefællesskaberne er, at de baserer sig på en flad organisationsstruktur i stedet for en traditionel hierarkisk organisationsstruktur.

 
 

Hierarkisk struktur

En hierarkisk organisationsstruktur er kendetegnet ved, at beslutninger tages oppe fra og ned – fx af en bestyrelse. Bestyrelsen beslutter, hvordan organisationen skal udvikle sig og hvilke initiativer, der skal sættes i gang. Herefter engagerer de frivillige til at løse de opgaver, der er brug for hjælp til, eller også forestår de selv det meste arbejde. Der er således få mennesker med stort beslutningsansvar.

 
 

Flad struktur

I en flad organisationsstruktur er der ingen, der er formelt hævet over andre. Alle har indflydelse på organisationens udvikling, hvilke beslutninger der træffes, og hvilke initiativer der sættes i gang. Det er således op til det enkelte medlem at udøve sin ret til at indgå i fællesskabet ved at deltage på møder og sætte initiativer i gang. Fællesskabet faciliterer blot platformen for den enkeltes initiativ, lyst og engagement. I en flad organisationsstruktur er der derfor stor handlefrihed for den enkelte og beslutningsansvaret hviler på flere.


Rollefordeling

Den flade struktur i fødevarefællesskaberne betyder, at alle medlemmer er beslutningsdygtige. Det er dog en god ide at have klare retningslinjer og rollefordelinger på ansvarstunge og administrative poster.

I nogle fødevarefællesskaber er det bestyrelsen, som varetager nogle specifikke ansvarstunge opgaver. Det er det oftest i fødevarefællesskaberne i landkommunerne, hvor de er en lille gruppe af engagerede frivillige i bestyrelsen, og resten medlemmerne er geografisk spredt.

 

I andre fødevarefællesskaber tages der beslutninger på fællesmøder og generalforsamlinger, som arbejdsgrupper efterfølgende varetager.

Ved at uddelegere ansvar og roller undgår I, at en eller få person sidder med al viden og erfaring. I undgår derfor også, at al viden og alle erfaringer forsvinder ud af fødevarefællesskabet, hvis en den ene person forsvinder pludselig. I får dermed et mere bæredygtigt fødevarefællesskab.