Egenkontrol

Når I har registreret jeres fødevarefællesskab, så skal I udarbejde et egenkontrolprogram og en risikoanalyse.

Egenkontrolprogrammet beskriver fødevarefællesskabets aktiviteter og udpeger kritiske kontrolpunkter, og hvordan fødevarefællesskabet håndterer de kritiske kontrolpunkter.

Guide til udarbejdelse af egenkontrol.

Et kritisk kontrolpunkt kan for eksempel være udsving i temperaturen i et køleskab eller en fryser. Det er især vigtigt, hvis I har produkter som kød og æg, som er let fordærvelige, og skal opbevares på køl, fra de ankommer til fødevarefællesskabet, til de sælges til medlemmerne. De kritiske kontrolpunkter skal overvåges ved at føre dokumentation for dem i et skema. Det kan for eksempel være et skema, som sidder fast på køleskab eller fryser, hvor I noterer køleskabets temperatur hver uge.

Da grøntsager og frugt i fødevarefællesskaberne oftest bliver leveret hos fødevarefællesskaberne og udleveret til medlemmerne i løbet af en kort tidsperiode den samme dag, så er det ikke nødvendigt at opbevare frugt og grønt på køl.

Egenkontrollen skal også indeholde en risikoanalyse, som viser både potentielle og faktiske risikofaktorer i fødevarefællesskabet. Den skal indeholde en beskrivelse af de mulige kemiske, bakteriologiske og fysiske forureninger, der kan ske i fødevarefællesskabet.

Følg guiden på Fødevarestyrelsens hjemmeside.