Find et sted

Når I har fundet en gruppe af mennesker til at få fødevarefællesskabet i gang, og har fundet en økologisk producent til at levere til jeres første pose, er det næste skridt at finde den fysiske ramme for fødevarefællesskabet. 

Måske er der et sted i jeres lokalområde, som i forvejen huser foreninger, aktiviteter eller grupper med sociale og kulturelle formål. Spørg for eksempel hos frivilligcentre, beboerhuse og forenings- og kulturhuse. Hvis de ikke har plads til jer, så er der måske mulighed for, at de kan vise jer videre til en anden løsning. Det er også muligt at spørge skoler eller spejderorganisationerne i lokalområdet. Nogle fødevarefællesskaber har med fordel valgt at finde et gratis sted at være, og andre har lejet sig ind i lokaler for et symbolsk beløb.

I kan også overveje, om I er interesserede i at låne lokaler i en religiøs eller politisk bygning, eller om I ønsker at være neutrale. Det kan også være en god ide at vide, om I gerne vil have opbevaringsplads til for eksempel vægte og poser, og om I ønsker et sted, hvor det er muligt at lave mad og holde møder.

Et alternativ til at låne lokaler er at bygge fødevarefællesskabets eget hus, som i Odense Fødevarefællesskab - film af www.heyjacob.com.

Gode råd til lån af lokaler:

  • Sørg for at have en klar aftale med stedet om brugen af lokalet eller området – gerne på skrift.
  • Sørg for at have en kontaktperson fra stedet, som I kan kontakte, hvis I har brug for det. 
  • Sørg for at have styr på eventuel selvrisiko ved brand, tyveri eller skader under brug af lokalet.

CASE: Gratis lokaler

I Aalborg Fødevarefællesskab startede de med at stå under en pavillon hos den selvejende kulturinstitution Huset. Det var sommer, de måtte være der gratis, og de fik plads inde i huset til opbevaring af for eksempel vægte og poser. Det viste sig at være strategisk smart at være i Huset, da der i forvejen var mange andre initiativer i Huset, som helt naturligt eksponerede dem.

Nu holder Aalborg Fødevarefællesskab til hos Platform4, som er et non-profit brugerdrevet mødested. Her har de et udendørs paknings- og udleveringssted, samt et opbevaringsrum, køleskab og køkkenfaciliteter. 

CASE: Låner den lokale skole

KBHFF Vesterbro holder til på Oehlenschlægersgades Skole, hvor de hver onsdag holder åbent fra klokken 17.00 – 19.00. De pakker deres poser i skolens hjemkundskabslokale, og i løbet af eftermiddagen omdannes skolens loungeområde til en hyggelig butik, fyldt med friske grøntsager og liv i deres køkken.