Find fødevarefæller

Find andre der vil være med – både til at få fødevarefællesskabet i gang og til at bestille de første poser.

Der behøver ikke være langt fra tanke til handling, når I skal lave et nyt fødevarefællesskab. Men det er en fordel, at I deler jeres ide med andre og måske finder ud af, om der er interesse for et fødevarefællesskab i jeres lokalområde.

Én af måderne er at oprette en Facebookside. Ved at dele den i jeres netværk, tiltrækker I måske også folk, som gerne vil gøre en ekstra indsats for fødevarefællesskabet, og hurtigt er I en kernegruppe af engagerede frivillige med forskellige kompetencer og interesser, som kan hjælpe til med alle de praktiske ting i opstarten. Sammen kan I også holde gejsten oppe og motivere hinanden til at arbejde for fødevarefællesskabet og økologien.

I kan med fordel engagere jeres eget netværk og rekruttere jeres egne venner til fødevarefællesskabet og den første bestilling. Hvis I kan samle 20 mennesker, der er klar til at melde sig ind og ligge deres første bestilling, så har I en stor nok bestilling til, at en producent vil køre turen ud til jeres fødevarefællesskab.

Fordele ved at være en gruppe af engagerede personer i opstarten:

  • Man er flere til at deles om arbejdsopgaverne, så én person eller få personer ikke sidder med alle arbejdsopgaverne og alt ansvaret.
  • Der er flere kompetencer og mere viden, der kan komme i spil.
  • Viden og erfaring om fødevarefællesskabet ligger hos flere personer og ikke kun en eller få personer.

CASE: Brugte Facebook til at finde ud af, om der var interesse for et fødevarefællesskab

Da Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab skulle i gang, startede man med at oprette en Facebookside for at se, om der var interesse for et fødevarefællesskab i Aarhus. I løbet af meget kort tid fik Facebooksiden mange følgere og flere henvendelser om at være med til at starte fødevarefællesskabet op. Der samlede sig hurtigt en lille gruppe, hvor alle havde noget forskelligt at byde ind med. Én havde kontakter til et gratis lokale, en anden ville gerne lave en hjemmeside og en tredje kunne lave grafik og logo. På den måde blev mange af de opgaver, der var forbundet med opstarten, hurtigt delt ud på flere hænder.