Fødevarestyrelsen

Registrering

Alle fødevarevirksomheder skal registreres hos fødevarestyrelsen – og dermed også alle fødevarefællesskaber. Der er dog endnu ikke nogle klare retningslinjer for, hvordan et fødevarefællesskab skal registreres under fødevarestyrelsen, samt om der kan være særlige regler for fødevarefællesskaberne i forhold til håndtering af fødevarer, fordi fødevarefællesskaberne er foreninger, hvor fødevarerne kun sælges til og håndteres af deres egne medlemmer.

En undtagelse er dog Københavns Fødevarefællesskabs fælleslager, der har fået status af engrosvirksomhed, og derfor skal leve op til særlige regler om økologi og håndtering af fødevarevarer. I kan læse mere om det her.

I registrerer jeres fødevarefællesskab online på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Her skal I udfylde en blanket og besvare nogle spørgsmål, som skal afgøre, hvilken kategori I hører under. Blanketten hedder ’Ny fødevarevirksomhed/ejerskifte/ændring/ophør’.  Når blanketten er udfyldt, så skal I bruge et nemid eller digital signatur for at underskrive den. I får svar på ansøgningen med det samme på den sidste side. Her er der tre bjælker: kopi af ansøgningen, kontrolregistreringen eller den første kontrolrapport, som skal printes ud og hænges op i fødevarefællesskabet, og den skriftlige registrering, som fortæller, at I har lov til at åbne fødevarefællesskabet.

Fødevarestyrelsens kunderådgivning kan kontaktes på +45 72276900, men vær opmærksom på, at de kun kan vejlede generelt.