Frivillighed

Fødevarefællesskaberne er frivillige foreninger, som drives af og for frivillige. Uden de frivillige medlemmers arbejdskraft, entusiasme og drivkraft, så kan fødevarefællesskaberne ikke fungere.

Det er derfor vigtigt, at der er en vis tilkomst af medlemmer til fødevarefællesskabet, og at eksisterende medlemmer bliver og tager aktiv del i fødevarefællesskabets arbejde.

Alle arbejdsopgaver i fødevarefællesskabet er varetaget af medlemmerne, der er derfor ikke en ansat til at lede, delegere og koordinere medlemmernes frivillige arbejde. I en flad foreningsstruktur giver det heller ikke mening at snakke om ledelse af frivillige, da der ikke findes en leder eller medlemmer, der bestemmer mere end andre.

 
I et fødevarefællesskab handler det ikke om at få mere ansvar, jo højere op man kommer, men mere i hvor høj grad man forpligtiger sig til at deltage i driften og udviklingen af fødevarefællesskabet.

Der vil være koordination omkring de frivillige arbejdsopgaver, som sker i et samarbejde tværs på tværs af arbejdsgrupper og på møder. Den frivilligkoordinering, der finder sted i fødevarefællesskabet, er altså noget, der sker i samspillet mellem medlemmerne, hvor de i fællesskab både får koordineret arbejdsopgaver, men også får koordineret deres roller i fødevarefællesskabet og fælles strategi for at skabe et bæredygtigt fødevarefællesskab.