Hygiejne

Det er vigtigt, at I er nogle i fødevarefællesskabet, der har kendskab til fødevarehygiejne, og at de videregiver viden enten mundtligt eller skriftligt til de medlemmer, der hver uge skal håndtere de økologiske produkter i fødevarefællesskabet. Fødevarefælleskabet er underlagt lovgivning og bestyrelsen har formelt i den sidste ende ansvaret for, at alle, der håndterer de økologiske produkter i fødevarefællesskabet, overholder de regler, der er på området.

En måde at sørge for, at alle medlemmer, der håndterer produkterne, er informerede, er at sende regler for hygiejne og egenkontrol ud til vagterne sammen med deres vagtbeskrivelse eller at have en beskrivelse til at sidde i en mappe i fødevarefællesskabet.

Håndterer jeres fødevarefællesskab både grøntsager og frugt, æg og kød, så skal de holdes adskilt. Grøntsager og frugt må gerne ligge sammen, men kød og æg skal holdes adskilt fra grøntsager og frugt og opbevares på køl. Pak først grøntsager og frugt, rengør herefter lokalet, vask hænder og pak herefter kød og æg.

Brug stålskåle som er nemme at vaske til at afmåle produkterne, og pak kun i poser, der er egnet til fødevarer. Selvom I bruger papirposer, så må de ikke genbruges, da de kan være fyldt med jord og bakterier.

Følg anvisning på rengøringsmidlet og brug den dosering det angiver. Ved overdosering vil der sidde sæberester tilbage på bordet, som kan måles i fødevarerne, der efterfølgende kommer i kontakt med bordet. Vandet skal udskiftes ofte. Efter 4-5 opvridninger er vandet snavset, og bakterier flyttes rundt i stedet for, at man gør rent. Karklude skal skiftes dagligt.

Grøntsager og frugt skal opbevares på et bord med en ren flade, som er nem at tørre af – fx et stålbord i et køkken. De må ikke opbevares eller pakkes på gulvet – heller ikke på en presenning. Presenninger er ikke egnet til fødevarer og vil afgive både kemi og smag til fødevarerne. Der skal være en mellemgang mellem det rum, som grøntsagerne pakkes i og toiletter. Døre skal holdes lukket, så der ikke kan komme skadedyr eller husdyr ind i lokalet, hvor produkterne pakkes.

Hvis I selv henter og distribuerer produkterne til medlemmerne i fødevarefællesskabet, så skal det være i en bil, der har vaskbare sider og vaskbar bund, og som ikke er i risiko for at blive brugt til transport af affald, haveaffald og husdyr. Alternativt kan I have en kasse i bilen med låg på, som kan holdes ren, som I kan transportere produkterne i.

Det er bedre at undgå at bruge handsker ved pakningen og i stedet for have en god håndhygiejne.

Hænder skal vaskes før og efter:

  • Arbejdets begyndelse
  • Spisepauser
  • Toiletbesøg
  • Produktionsskift
  • Rørt ved vasketøj
  • Kontakt med affald eller skraldespand
  • Kløen i øjne, hår, ører
  • Brug af mobiltelefon

Download en huskeliste til brug for jeres hygiejne i fødevarefællesskabet.

Ved besøg af fødevarestyrelsen udarbejdes en kontrolrapport, som blandt andet vurderer egenkontrol og hygiejneforhold. Det er et krav, at fødevarefællesskabets smiley-rapport skal være synlig på fødevarefællesskabets hjemmeside og i fødevarefællesskabet. I kan læse mere om smiley ordningen og downloade smiley ikonerne til jeres hjemmeside her.