Intern kommunikation

Intern kommunikation kan være opdelt i kommunikation til alle medlemmerne og koordinerende kommunikation mellem arbejdsgrupper.

1. Kommunikation til alle medlemmerne

I første tilfælde er det kommunikation produceret af medlemmerne til medlemmer. Det kan for eksempel være information om ugens pose på Facebook eller hjemmeside, en nyhedsmail eller indkaldelse til møder eller generalforsamlinger.

Nyhedsmail

En god nyhedsmail har et behageligt og let genkendeligt design, er kort og præcis og motiverer medlemmerne til handling uden at presse dem. Det er også vigtigt, at nyhedsmailen er kortfattet, skrevet i en positiv tone, og hverken udkommer for ofte eller for sjældent. Hvis I har nogle kommunikationskyndige i foreningen, er det en god ide at spørge, om de kunne tænke sig at forfatte nyhedsmailen. Det kan også være en god ide at skrive et kortfattet resume af nyhedsmailen i bunden af mailen.

Mailchimp er et gratis nyhedsmailprogram, hvor I kan opsætte skabeloner, så jeres nyhedsmail får et ens udtryk og indeholder de vigtigste punkter hver gang, I sender det ud.

Her er et eksempel på en nyhedsmail fra KBHFF Amager.

2. Koordinerende kommunikation

Facebookgrupper

Nogle fødevarefællesskaber bruger Facebook grupper til deres interne kommunikation. De inddeler grupperne efter formål, så der fx er en gruppe for bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Nogle fødevarefællesskaber bruger også Facebook til at indkalde til generalforsamlinger og gemme referater af generalforsamlinger.

Facebook har den fordel, at medlemmerne hurtigt kan skrive i gruppen og få svar fra de andre medlemmer. Ulempen ved Facebook er, at information hurtigt kan gå tabt eller ikke blive set i de mange kommunikationsstrømme, der er på Facebook. Endeligt er der nogle medlemmer, der ikke er på Facebook, og som derfor går glip af information. Lukkede grupper giver også en særlig udfordring, fordi der ingen gennemskuelighed er for foreningens øvrige medlemmer.

Google Docs / Dropbox

Nogle fødevarefællesskaber bruger Google Docs til at håndtere vagtbemanding og deling af interne arbejdsdokumenter. Google Docs har den fordel, at det er nemt at få adgang til, og man kan redigere i dokumentet samtidig med, at andre også redigerer i det.

Eksempel på brug af Google Docs til at koordinere pakkevagterne i Kolding Økologiske Fødevarefællesskab.

Dropbox bruges også af nogle fødevarefællesskaber til intern kommunikation. I Dropbox er det kun inviterede, der kan få adgang. Det mindsker selvfølgelig risikoen for, at der er uindviede, der laver rettelser i dokumenter, men ulempen er, at man kun kan redigere i dokumentet én af gangen. Der er derfor risiko, at der bliver gemt dokumenter ovenpå hinanden og viden går tabt.

Her er kan I se, hvordan KBHFF Amager bruger wikien til at skabe en wikiside til afdelingens medlemmer.

Det er gratis at oprette en wikiside på wikispaces.com


CASE: Københavns Fødevarefællesskabs wiki

Københavns Fødevarefællesskab bruger wikispaces.com til deres interne koordination og kommunikation. Wikien er fuldstændig offentlig, og alle kan oprette en profil og redigere i indholdet. Her finder man kommunikation om alt fra KBHFFs vædtægter og centrale arbejdsgrupper til de enkelte afdelingers egne wikisider med links til vagtplaner.