Medlemskab

For at blive medlem af en forening er det oftest meget almindeligt at betale en eller anden form for medlemskab eller kontingent. Som fødevarefællesskab kan man selvfølgelig selv vælge, hvordan man ønsker, at medlemmerne kan melde sig ind, og om det dækker hele hustanden, hele kollektivet eller kollegiet eller, om medlemskabet er bundet op på det enkelte navn. I kan også tage stilling til, hvor mange vagter der er knyttet til medlemsskabet alt efter, hvor mange mennesker medlemsskabet dækker. Skal et kollektiv for eksempel dække flere vagter end en enlig studerende?

 

CASE: Årligt kontingent eller livstidsmedlemskab

Da Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab først startede op, valgte de, at indmeldelsesgebyret var et engangsgebyr, og at det gjaldt både enlige, studerende og kollektiver. Alle medlemskaber kunne bestille alle de poser, de ønskede, men de havde kun én stemme til generalforsamlinger og medlemsmøder. Ligeledes skulle kollektiver tage to vagter om måneden i stedet for én. Med tiden viste det sig, at selvom medlemmerne kunne melde sig ud eller i bero, var der stadig en stor del medlemmer, som var inaktive. AOFF valgte derfor at gå over til et årligt kontingent for at få et overblik over det reelle antal aktive medlemmer.