Mødekultur

I fødevarefællesskaberne er der en årlig generalforsamling. Det er til generalforsamlingen, at der gøres status over året, der er gået i fødevarefællesskabet, årets regnskab og det kommende års budget fremlægges, og der vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Det er også til generalforsamlingen, at man kan lave vedtægtsændringer, og man kan diskutere større strukturelle og værdimæssige ændringer i fødevarefællesskabet.

Nogle fødevarefællesskaber vælger også at have nogle årlige medlemsmøder udover generalforsamlingen. På de årlige medlemsmøder bliver der diskuteret alt fra fødevarefællesskabets drift til nye tiltag og projekter, og om hvordan man kan bruge et eventuelt overskud i fødevarefællesskabet. Alle medlemmer er velkomne og medlemsmøderne vil i nogle fødevarefællesskaber være kombineret med fællesspisning og hygge, så medlemmerne også lære hinanden bedre at kende.

Det er også en god ide at have løbende møder. Det behøver ikke være i form af bestyrelsesmøder, men ofte er det en fordel, at bestyrelsen er til stede. Månedlige møder kan være en god ide for at koordinere arbejdet på tværs af arbejdsgrupperne, eller for at tage stilling til en pludseligt opstået udfordring eller forespørgsel. Det er op til det enkelte fødevarefællesskab at finde ud af, hvor mange møder der er behov for, og hvordan medlemmerne ønsker at bruge deres tid.

Det er vigtigt at være i stand til at have en god og konstruktiv mødekultur i et fødevarefællesskab, både for at få taget nogle gode og bæredygtige beslutninger, men også for at mødet ikke trækker ud. Det er demotiverende for medlemmerne at sidde mange timer uden at få taget konkrete beslutninger, og nogle medlemmer vil måske vælge ikke at dukke op til næste møde.

Det er vigtigt at have en form for dagsorden inden mødet, så I ved, hvad I skal nå på mødet. Det medlem, der indkalder til mødet, kan med fordel forberede hvert punkt på dagsordenen – både i forhold til indhold og tid. På mødet kan I have én, der er ordstyrer, som sørger for, at dialogen bliver meningsfuld, at alle bliver hørt, og at der bliver taget en beslutning inden for den tidsramme, I har.

Hvis I når dagsordenen, inden for den tid I har sat af, I får taget gode, konstruktive beslutninger og fordelt ansvaret, så vil medlemmerne gå fra mødet med energi og gejst til at arbejde videre i fødevarefællesskabet.

Det er også altid en fordel, at der er et vist socialt aspekt i forbindelse med møderne. Sørg for kaffe på kanden og find ud af inden mødet om der er én, der gerne vil bage en kage. Det kan også være en god ide at holde mødet i forbindelse med, at fødevarefællesskabet alligevel har åbent eller en fællesspisning for at lokke flere medlemmer med.