Motivering

Medlemmerne af et fødevarefællesskab er vidt forskellige mennesker, og har forskellige grunde til at blive en del af et fødevarefællesskabet. De motiveres derfor også forskelligt.  Derfor er det vigtigt at huske på, hvad der motiverer medlemmerne til at være en del af fødevarefællesskabet, så I kan igangsætte initiativer, så de bliver ved med at være medlemmer.

Det nytter for eksempel ikke noget at planlægge en masse sociale arrangementer, hvis medlemmerne kun er interesserede i at få arbejdsgangene til at fungere, så de kan købe deres poser hver uge.

Eksempler

  • Hvis I ved, at jeres medlemmer motiveres af at være en del af fællesskab, de nyder den sociale interaktion, og er glade for at have et socialt samlingspunkt i deres lokalsamfund, så er det en god ide at arrangere fællesspisninger eller højtids- eller sæsonbestemte fester og aktiviteter som fx mosteridag eller julestue.
  • Hvis jeres medlemmer motiveres af den direkte forbindelse mellem landmand og producent, er interesseret i økologi og gerne vil lære producenten bag de økologiske produkter at kende, så kan I arrangere ture ud til producenten.
  • Motiveres jeres medlemmer af, at de får nye kompetencer, erfaringer og viden, så opfordr dem til at blive en del af en arbejdsgruppe eller bestyrelsen.
  • Hvis jeres medlemmer bare gerne vil have de økologiske produkter og derfor kun skal lægge arbejdstiden på vagterne i fødevarefællesskabet, så motiverer medlemmerne ved at gøre det nemt at tage vagterne. Det kan være ved at have nogle nemme arbejdsrutiner, eller at gøre det enkelt at melde sig på en vagt.
  • Motiveres jeres medlemmer af de friske, rene og økologiske madvarer og lysten til at lave dem til et måltid, så gør det muligt for dem at dele opskrifter med de andre medlemmer eller lave smagsprøver og fællesspisninger.

Pointen er, at for at motivere fødevarefællesskabets medlemmer, så skal I sørge for at gøre det muligt for dem at indgå i den sammenhæng af fødevarefællesskabet, som motiverer dem.

Generelt er det også en god ide at gøre det nemt for medlemmerne at finde den information, de har brug for – fx i forbindelse med at tage vagter eller være med til møder - for at de føler sig motiverede til at dukke op.

En del af at skabe motivation er også at holde fast i fødevarefællesskabets flade struktur og ideen om, at alle er lige vigtige for fødevarefællesskabet. Det er selvfølgelig nødvendigt at have en stærk kerne af ildsjæle, som er med til at starte fødevarefællesskabet, men en del af at skabe et bæredygtigt fødevarefællesskab er også, at kernen kan give slip på ansvar og opgaver.

Dem, der bliver medlemmer af et fødevarefællesskab, ved godt, at de også indgår i arbejdet i en frivillig foreningen, så de er motiveret af muligheden for at gøre en forskel, bidrage til lokalsamfundet, se andre mennesker, bringe deres kompetencer i spil, lære nyt etc. Hvis man er en kerne af frivillige, som holder på alle opgaver og alt ansvar, så tager man motivationen væk fra medlemmerne. De skal føle, at der er behov for dem – ikke at de er ligegyldige.

Redskaber til motivering:

  • Giv medlemmerne ejerskab over arbejdet. Lad være med at blokere deres ideer eller initiativer.
  • Vis medlemmerne tillid ved at give dem ansvar over arbejdsopgaver.
  • Vis medlemmerne at deres anstrengelser og hårde arbejde lønner sig. Send rosen ud på nyhedsmail, lav en post på Facebook eller fortæl om det på det næste møde.
  • Anerkend medlemmernes indsats på enkle måder. Husk at sige tak og giv medlemmerne ros.

Vær et forbillede for medlemmerne, sæt jer selv i spil og træk på jeres egne motivationer og erfaringer. Hvis der er et møde så mød op, er der noget, der betyder noget for jer, eller som I gerne vil, så giv udtryk for det og bidrag med det, I har at bidrage med.

I kan med fordel bruge tid på at sætte ord på, hvad der motiverer jer til at lave et fødevarefællesskab. Lad den motivation og entusiasme smitte af på medlemmerne omkring jer.