Producentsamarbejde

For få år siden var fødevarefællesskaberne i Danmark noget helt nyt, og mange af de økologiske producenter havde måske aldrig hørt om de økologiske fællesskaber før, eller også var de ikke helt klar over, hvad fødevarefællesskaberne var.

I dag er det anderledes. De fleste økologiske producenter kender godt til fødevarefællesskaberne og finder hele ideen om det arbejdende fællesskab, større afsætning af lokale økologiske produkter og den direkte vej fra markerne til forbrugeren sympatisk. Selvfølgelig er et samarbejde med fødevarefællesskaberne i de fleste tilfælde også en god måde at øge omsætningen på.

Én af bekymringerne, som producenterne udtrykker ved samarbejdet med fødevarefællesskaberne, er, at det er frivillige, der håndterer både driften og økonomien i fødevarefællesskabet. Nogle af dem udtrykker også forvirring over den manglende kontinuitet, der er i fødevarefællesskaberne, hvor de bliver mødt af nye frivillige hver uge.

I kan imødekomme producenternes bekymringer ved at have en så direkte og åben kommunikation med dem som muligt. Gør logistikken så nem som muligt, vær lydhør overfor deres udfordringer og samarbejd om at finde løsninger på de udfordringer.

Det er også en fordel, hvis én arbejdsgruppe varetager kontakten med producenten. Overvej også om producenterne skal have tildelt kontaktpersoner i gruppen. Lav eventuelt en samarbejdsaftale eller aftale papir, hvor I skitserer jeres fødevarefællesskabs formål og praktiske omstændigheder, så producenten kan danne sig et hurtigt overblik over, hvordan jeres fødevarefællesskab fungerer og arbejder. Sørg for at have klare aftaler, som tilgodeser begge parter. 

 

Relaterede links

Logistik

Produktudvalg