Rekruttering

Rekrutteringsstrategi

Et fødevarefællesskab har brug for medlemmer, både af hensyn til at kunne bestille nok poser til, at en producent vil levere de økologiske produkter, men også for at kunne dække de frivillige arbejdsopgaver, der er i fødevarefællesskabet.

Rekruttering af medlemmer til fødevarefællesskabet er vigtigt for, at fødevarefællesskabet vokser i volumen, men det er ikke altid, at antallet af frivillige er lig med succes for et fødevarefællesskab.

Inden man går i gang med at rekruttere nye medlemmer til fødevarefællesskabet kan man overveje:

  • Ønsker vi et stort fødevarefællesskab for at flere kan få økologiske produkter? Et fødevarefællesskab for økologiens skyld.
  • Ønsker vi et mindre fødevarefællesskab, hvor der først og fremmest er fokus på det sociale aspekt af fødevarefællesskabet, og så er det en bonus, at vi får økologiske produkter?

I første tilfælde vokser fødevarefællesskabet for at få så mange medlemmer som muligt og udbrede økologien til så mange som muligt. For mange fødevarefællesskaber er det ikke altid det samme som at få flere hænder til de frivillige opgaver. Nogle fødevarefællesskaber har endda oplevet at vokse så eksplosivt, at de ikke har kunne følge med.

Rekrutteringsredskaber

Der findes mange forskellige måder at rekruttere nye medlemmer på. Netværk og mund-til-mund er den billigste og mindst tidskrævende måde at rekruttere medlemmer til fødevarefællesskabet på, og ofte den mest overbevisende og succesfulde. Andre rekrutteringsredskaber kunne være fødevarefællesskabets hjemmeside eller Facebookside, flyers eller postkort, deltagelse på arrangementer i byen eller kontakt med pressen. Sørg for at fødevarefællesskabets informationer fremgår tydeligt på alle jeres rekrutteringsmaterialer, så potentielle medlemmer eller interesserede nemt kan komme i kontakt med jer.

Under Ekstern kommunikation kan I læse mere om, hvordan I kan bruge forskellige kommunikationsformer og medier til rekruttering.

Rekrutteringsvideo fra Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab.


Rekrutteringsprocessen

Rekrutteringen kan opfattes som en proces, hvor medlemmet først får øje på fødevarefællesskabet gennem jeres rekrutteringsredskaber, måske snuser lidt rundt på jeres hjemmeside eller besøger jeres butik og endeligt vælger at melde sig ind.

Jeres rekrutteringsredskaber er det første led i processen. Det er her i synliggør jeres fødevarefællesskab. Igennem jeres rekrutteringsredskaber, så rammer I en bred målgruppe. De kigger måske jeres flyer igennem på jeres stand eller besøger jeres fødevarefællesskabs hjemmeside eller Facebookside. Ud af de mange interesserede I når ud til igennem jeres rekrutteringsredskaber, er det kun nogle af dem, der har lyst til at blive medlem.

Når et potentielt nyt medlem viser interesse for fødevarefællesskabet, så er det jeres opgave, at vise det potentielle medlem, hvorfor vedkommende er vigtig for jeres fødevarefællesskab og passer ind i fødevarefællesskabet. Måske har det potentielle nye medlem en masse spørgsmål om, hvad et fødevarefællesskab er, og hvordan det fungerer.

Hvis det potentielle nye medlem besøger jeres fødevarefællesskab, kan det være en god ide at have en infovagt eller et andet medlem med viden om fødevarefællesskabet, der kan fortælle om fødevarefællesskabet. Det kan også være en god ide at udarbejde en info folder eller en medlemshåndbog, som indeholder lidt mere information.

Når et nyt medlem først har meldt sig ind, så er det selvfølgelig vigtigt, at I tager godt imod det nye medlem. Sørg også for at lave en forventningsafstemning, hvor I har en god dialog med medlemmet om, hvad fødevarefællesskabet er, hvad medlemmet forpligtiger sig til, og hvordan arbejdsgangene er. Men det vigtigste ved forventningsafstemningen er faktisk at lære medlemmet at kende og finde ud af, hvad medlemmets motivationsgrundlag og kompetencer er, og det tidsforbrug eller ressourcer medlemmet har til rådighed. Igennem forventningsafstemningen kan I vise medlemmet på plads i fødevarefællesskabet.

Ved at sikre en god rekrutteringsproces, så får I mere aktive og engagerede medlemmer, der føler, at de alle har en plads, og er en uundværlig del af fødevarefællesskabet, og I får nemmere ved at fastholde medlemmerne.

CASE: For stor tilgang af medlemmer

Efter Aalborg Fødevarefællesskabs første ordinære generalforsamling vælger de at stoppe PR og markedsføring af fødevarefællesskabet, da der er en frygt for en for stor tilgang af medlemmer i forhold til, hvad fødevarefællesskabet praktisk og administrativt kan håndtere og overvejelser omkring, hvilke slags medlemmer de ønsker i fællesskabet.


CASE: Donut effekten

I Københavns Fødevarefællesskab har man en udfordring, som man kalder donut effekten. I takt med at KBHFF vokser i medlemstal, er der også kommet flere nye lokalafdelinger. Det har betydet en udhuling af de oprindelige afdelinger, da mange af medlemmerne er flyttet med ud i de lokale afdelinger.


CASE: For få bestillinger

I Ramløse-Anisse blev fødevarefællesskabet nødt til at lukke ned, fordi der var for få, der bestilte poser. Ofte var der kun 6-10 bestillinger ud af 30 aktive medlemsskaber.