Værdier

Man vælger at starte et fødevarefællesskab eller blive medlem af et fødevarefællesskab at forskellige grunde.

Nogle vil måske gerne finde andre, der deler deres overbevisning og finde et værdifællesskab. Andre bliver motiveret af en indignation over klima og miljø, priserne på økologi eller de etablerede supermarkeders behandling af de lokale økologiske producenter. Nogle gange er grunden til at starte et fødevarefællesskab eller være en del af fødevarefællesskab en blanding af det hele. Fælles for fødevarefællesskaberne er dog, at de gennem deres engagement er med til at udbrede økologien i Danmark ved at støtte lokale økologiske producenter.

På denne side kan du se nogle af de værdier og principper, som er med til at danne grundlaget for den måde fødevarefællesskaberne drives på.

FORMIDLING OM ØKOLOGI

 • At formidle og fremme viden om bæredygtighed, økologiske fremstillede fødevarer, herunder tilberedning og forbrug, samt naturens økosystem.
 • Vi gør mennesker mere bevidste om, hvordan de fødevarer, de spiser, når frem til deres indkøbskurv.

ØKONOMISK UAFHÆNGIGHED OG SELVSTÆNDIGHED

 • Fødevarefællesskabet skal være uafhængigt både økonomisk og styringsmæssigt. Driftomkostninger skal dækkes af egne indtægter.
 • At skabe et økonomisk bæredygtigt, selvstændigt og transparent alternativ til de kommercielle fødevarevirksomheder.

ØKOLOGI

 • Vores sortiment skal som minimum være økologisk – og må gerne være dyrket under biodynamiske eller permakulturelle forhold.
 • Rene, sunde varer er selve grundlaget i fødevarefællesskabet. Vi tager afstand til modificerede, medicinerede eller sprøjtede varer.
 • Vi arbejder for, at økologi ikke skal være en dyr gourmet-luksus, men en fast og naturlig del af vores hverdag.

NATUR OG KLIMA

 • Vi støtter sundt og bæredygtigt jordbrug, vandmiljø, biodiversitet og dyrevelfærd.
 • At være med til at overlevere en ren natur til vores næste generationer.
 • Fødevarerne skal afspejle årstiden. Hvor det er muligt at forlænge sæsonen ved brug af drivhus skal eventuel opvarmning altid foregå ved brug af vedvarende energiformer.
 • Vi bruger ressourcer med omtanke bl.a. ved at mindske spild, genbruge og genanvende samt ved at benytte miljøvenlige materialer, hvor det er muligt.

LOKAL FORANKRING

 • At de sæsonbetonede og økologiske fødevarer indkøbes så lokalt som muligt og fordeles af medlemmerne gennem et arbejdende fællesskab.
 • At fremme den økologiske og lokale produktion og støtte fair og direkte handel med lokale avlere og leverandører.
 • At bidrage til opbygningen af lokale og levende fællesskaber, der er åbne for alle og har en demokratisk struktur, som fremmer samarbejde.