Vagter

En af hjørnestene i fødevarefællesskaberne er, at man som medlem forpligtiger sig til at arbejde for fællesskabet.

Det kan variere fra fødevarefællesskab til fødevarefællesskab, hvordan man definerer det, og hvor mange timer et medlem skal ligge i fødevarefællesskabet, men det mest gængse er 3 timer om måneden. Én af måderne at lægge arbejdstid i fødevarefællesskabet er at tage vagter, når fødevarefællesskabet har åbent for afhentning og bestilling af poser.

Vagterne er forbundet med de praktiske aspekter i forbindelse med at tage imod produkterne, når producenten ankommer til fødevarefællesskabet eller hente produkterne hos producenten, pakke poserne, udlevere poserne og tage imod nye bestillinger. Der kan også være vagter, som skal sørge for en hyggelig stemning, svare på spørgsmål fra nye medlemmer eller sørge for at skrive folk op til vagter.

CASE: Lidt på kistebunden

I Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab er det muligt både at køre en stor og en lille pose. Af en pose på 100 kr. er 7 kr. sat af til pose, benzin og andre faste driftudgifter. Af en pose på 60 kr. er der sat 5 kr. af.


CASE: Ti-i-syv listen

KBHFF Ydre Nørrebro har  ikke mulighed for at opbevare varer i butikken, og må derfor ofte donere eller kassere overskydende varer. For at nedbringe afdelingens mad- og pengespild er der blevet oprettet en kontaktliste, så medlemmerne kan få gavn af overskydende varer. Det foregår ved, at man skriver sig på en liste på afdelingens wiki. Hvis der er overskydende poser eller løssalg, så får man en sms kl. 18.50. Listen opdateres hver uge.


De forskellige vagter i et fødevarefællesskab

 

Pakkevagt

Pakkevagten fordeler produkterne i poserne til fødevarefællesskabets medlemmer. Pak de tungeste produkter i bunden og de letteste øverst i posen. 

Mange fødevarefællesskaber starter op med enten at bruge plastik eller papirsposer til at pakke deres grøntsager og frugt i, men nogle fødevarefællesskaber har forsøgt sig med andre løsninger.

CASE: Genanvendelse af gamle plastikposer

I Aalborg Fødevarefællesskab startede man med at bruge plastikposer til at pakke produkterne i. Det foregik som et form for genanvendelses projekt, hvor medlemmerne tog deres egne gamle plastikposer med.


Udleveringsvagt

Når poserne er pakket, så begynder medlemmerne at ankomme for at hente deres poser. Til det formål har I brug for udleveringsvagter til at notere, hvem der henter deres poser. Hvis der også er poser eller andre produkter i løssalg, så kan de også stå for salget af det.

I nogle af de mindre fødevarefællesskaber i landkommunerne har man valgt at distribuere poserne til deres medlemmer i stedet for, at medlemmerne selv skal afhente dem. Det skyldes ofte den store geografiske spredning eller, at folk kender hinanden godt og gerne vil tage en pose med på vejen.

Bestillingsvagt

Bestillingsvagten tager imod nye bestillinger fra medlemmerne. Ofte noterer de bestillingerne ned i et regneark i Google Docs, så indkøbsgruppen kan se, hvor mange bestillinger, der er kommet, og udleveringsvagten kan se, hvem der skal hente en pose. I nogle fødevarefællesskaber er det muligt at betale med Dankort, Swipp eller MobilePay, mens andre kun tager imod kontanter. Nogle fødevarefællesskaber har valgt at deres medlemmer kan bestille online og lave en bankoverførsel.

Nogle fødevarefælleskaber har valgt, at det kun er muligt at bestille en slags pose til fx 100 kr., mens andre har valgt, at man kan bestille små og store poser til fx 50 og 100 kr. Andre igen har valgt, at man kan bestille særlige frugtposer eller købe varer i løssalg i butikken.

For at sikre at der er en indtægt fra poserne til at sikre drift og løbende udgifter, kan man som fødevarefællesskab vælge at tilsidesætte et mindre beløb af posen til at dække de udgifter.


Modtagevagt

En modtagevagt tager imod varerne, når producenterne ankommer til fødevarefællesskabet i det tidsrum, som er aftalt mellem producent og fødevarefællesskabet. Når man møder ind som modtagevagt, så kan det være en god ide at stille borde, vægte og poser klar til pakningen. Imens man venter på, at producenterne ankommer, kan man sætte sig med en kop kaffe og snakke med de andre modtagevagter. Ofte skal modtagevagten tjekke, at der er overensstemmelse mellem den bestilte mængde varer og den mængde varer, som producenten kommer med. Modtagevagten hjælper også med at bære ind og stille produkterne klar til den næste vagt, pakkevagten.

I nogle af landkommune fødevarefællesskaber afhenter fødevarefællesskabet selv deres økologiske produkter hos landmanden.

Lukkevagt

Lukkevagterne sørger for at rydde op, feje og gøre rent. Det også ofte dem, der går i døgnboksen med kontanter. Hvis der er poser eller løssalg, som ikke er blevet solgt, så er det også lukkevagterne, der skal håndtere det. Nogle fødevarefællesskaber har lavet aftaler med varmestuer for hjemløse om, at de kan hente overskydende poser og løssalg gratis, andre fødevarefællesskaber har valgt, at medlemmerne på vagt kan dele overskuddet mellem dem.


CASE: Stofposer

Københavns Fødevarefællesskab, Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab, Aalborg Fødevarefællesskab og Odense Fødevarefællesskab gik i sammen om at indkøbe et stort parti stofposer.

I Aalborg Fødevarefællesskab valgte man at lave et pantsystem for nettene, hvor indmeldelsesgebyret for hvert medlem blev delt op i to: 100 kr. for indmeldelse, 100 kr. i pant for to net.

I Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab lavede man ikke noget pantsystem. I stedet for fik hvert medlemskab to stofposer, og medlemmet skulle så medbringe et net, hver gang medlemmet hentede en ny pose og aflevere det andet. Det fungerede desværre ikke i praksis, og det resulterede i, at nettene langsomt forsvandt ud af fødevarefælleskabet. og fødevarefællesskabet måtte gå over til at pakke i papirsposer igen.


Praktisk huskeliste til en dag i fødevarefællesskabet:

 • Vægte
 • Skåle i rustfrit stål (til at stille ovenpå vægtene)
 • Pakkematerialer (poser)
 • Pengekasse
 • Borde (hvis det ikke findes i lokalerne)
 • Koste
 • Fejebakker
 • Sorte affaldssække
 • Klude
 • Viskestykker
 • Gulvklud
 • Rengøringsmidler (borde, gulv, opvask)
 • Håndsæbe
 • Termokander
 • Elkedel
 • Kopper

Relaterede guides

Vagtplan