OM ØKOSTART


ØkoStart samler viden og erfaringer fra fødevarefællesskaberne i Danmark til inspiration for nye fødevarefællesskaber.

I april 2014 deltog repræsentanter fra fødevarefællesskaberne i et erfaringsudvekslingsseminar. Her blev det klart, at mange af fødevarefællesskaberne har de samme udfordringer og overvejelser i opstartsfasen. Det tærer både på kræfterne blandt de frivillige initiativtagere, men også på tålmodigheden og velvilligheden hos de økologiske producenter, som de samarbejder med. Deltagerne blev derfor enige om at samle de mange erfaringer og viden fra fødevarefællesskaberne i Danmark i en opstartspakke, som skal gøre det nemmere at opstarte et fødevarefællesskab.

Med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug blev der ansat en projektleder til at indsamle information, viden og erfaringer fra fødevarefællesskaberne i Danmark fra april til november 2015. Det blev gjort gennem møder og interviews og ved at gennemsøge hjemmesider og skriftligt materiale fra fødevarefællesskaberne. En del af arbejdet var også at kortlægge fødevarefællesskaber og økologiske producenter i Danmark.

Ved at gøre det mere enkelt at starte fødevarefællesskaber op er håbet med ØkoStart at gøre samarbejdet med de økologiske producenter nemmere og dermed øge afsætningen af økologiske produkter.